O Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii


"Zwolnieni z Teorii" to pierwsza praktyczna olimpiada, w której uczniowie mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze.

Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: zarządzanie projektami współpraca, komunikacja czy przywództwo.
Stworzyliśmy platformę, która jest przewodnikiem przez wszystkie etapy organizowania projektu. Dzięki temu każdy może skutecznie zrealizować własny projekt społeczny i zdobyć cenne na rynku pracy praktyczne kompetencje. Dodatkowo uczestnicy odbierają za swoje projekty międzynarodowe certyfikaty - tworzone m.in. z Google, Coca-Cola i Project Management Institute R.E.P.
Wydawca Rankingu
Patronat
Partner Merytoryczny
Nagrody

Zobacz film, jak to działa

Wyślij zgłoszenie

Dołącz do Programu
Szkoła Kompetencji Przyszłości


Inspiruj swoich uczniów do działania
korzystając z Metody Prawdziwych Projektów.
Wyślij zgłoszenie
Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Szkoły biorące udział w Programie zostają objęte kompleksowym wsparciem w zakresie wdrożenia Metody Prawdziwych Projektów. Przygotowaliśmy specjalne sesje warsztatowe dla nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które pozwalają rozwijać się w zakresie pracy z młodzieżą metodą projektową. Wspólnie z Państwem chcemy wprowadzać do systemu edukacji realne zmiany, które pozwolą młodzieży przygotować się do rynku pracy.

Wyślij zgłoszenie
Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Szkoły biorące udział w Programie zostają objęte kompleksowym wsparciem w zakresie wdrożenia Metody Prawdziwych Projektów. Przygotowaliśmy specjalne sesje warsztatowe dla nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które pozwalają rozwijać się w zakresie pracy z młodzieżą metodą projektową. Wspólnie z Państwem chcemy wprowadzać do systemu edukacji realne zmiany, które pozwolą młodzieży przygotować się do rynku pracy.

Wyślij zgłoszenie


Patron Medialny
Partnerzy
Patroni Honorowi