Czym jest
Szkoła Kompetencji
Przyszłości

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze.
Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą uczestnikom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne.

Patronem rankingu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzeczpospolita.
Czym są Zwolnieni z Teorii
zobacz więcej

Jakie kompetencje zdobywają uczniowie?

Zarządzanie projektem
Dla uczestników realizacja projektu w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii jest często pierwszym poważnym doświadczeniem, w którym muszą się wykazać umiejętnościami menedżerskimi. Realizacja projektu społecznego wymaga tych samych umiejętności, co prowadzenie projektu biznesowego.
Rozwiązywanie problemów
Uczniowie wychodzą z klas i aktywnie działają w swoich społecznościach. Często mierzą się z sytuacjami, których nie przewidzieli - np. trudnościami w pozyskiwaniu partnerów, czy niskim budżetem na projekt. Kreatywne rozwiązanie problemów bardzo często jest jednym z ważniejszych wspomnień uczestników.
Praca zespołowa
Uczestnicy Olimpiady realizują projekty w zespołach od 2 do 10 osób. Dzięki temu uczą się współpracy w grupie i często po raz pierwszy pokonują sytuacje konfliktowe.
Nawiązywanie relacji biznesowych
Zespoły pozyskują partnerów i patronów projektu. Aby nawiązać relacje, muszą przygotować plan, jak będą pozyskiwać np. firmy, czy lokalne władze samorządowe. Cel społeczny projektów często pomaga w nawiązaniu takich pierwszych relacji.
Przywództwo
Praca w zespole daje uczniom możliwość bycia liderem i sprawdzenia swoich sił w zupełnie nowych sytuacjach. Kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia projektu jest umiejętne dzielenie się zadaniami i rolami w zespole.
Wrażliwość społeczna
Zadaniem uczniów jest realizacja projektu, który w realny sposób zmienia świat na lepsze. Wypracowują oni rozwiązania odpowiadające na problemy innych ludzi. Społeczny wymiar projektu buduje wśród uczniów poczucie sprawczości i postawę odpowiedzialności za innych.

Dlaczego są to Kompetencje Przyszłości?

Według raportu przygotowanego przez World Economic Forum (Future of Jobs Report 2016), w XXI wieku aż 30% wcześniej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji zostanie zastąpionych przez kompetencje społeczne - motywowanie, inteligencję emocjonalną, komunikację, nauczanie innych i współpracę. Zmiany w biznesie i nowe rozwiązania technologiczne wymagają zespołów kreatywnych i gotowych na zmiany ludzi. Pracodawcy szukają
u kandydatów do pracy praktycznego doświadczenia, inicjatywy i zaangażowania społecznego.
Wyślij zgłoszenie

Dołącz do Programu
Szkoła Kompetencji Przyszłości


Inspiruj swoich uczniów do działania
korzystając z Metody Prawdziwych Projektów.
Wyślij zgłoszenie
Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Szkoły biorące udział w Programie zostają objęte kompleksowym wsparciem w zakresie wdrożenia Metody Prawdziwych Projektów. Przygotowaliśmy specjalne sesje warsztatowe dla nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które pozwalają rozwijać się w zakresie pracy z młodzieżą metodą projektową. Wspólnie z Państwem chcemy wprowadzać do systemu edukacji realne zmiany, które pozwolą młodzieży przygotować się do rynku pracy.

Wyślij zgłoszenie
Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Szkoły biorące udział w Programie zostają objęte kompleksowym wsparciem w zakresie wdrożenia Metody Prawdziwych Projektów. Przygotowaliśmy specjalne sesje warsztatowe dla nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które pozwalają rozwijać się w zakresie pracy z młodzieżą metodą projektową. Wspólnie z Państwem chcemy wprowadzać do systemu edukacji realne zmiany, które pozwolą młodzieży przygotować się do rynku pracy.

Wyślij zgłoszenie
Patron Medialny
Partnerzy
Patroni Honorowi