Nasza metoda

Metoda pracy z młodzieżą angażuje w realne działanie. Poprzez realizację autorskiego projektu społecznego, uczniowie zdobywają
doświadczenie i praktyczne kompetencje, niemożliwe do zdobycia tradycyjnymi metodami nauczania.


Dlaczego projekty społeczne w ramach Zwolnionych z Teorii

Rozwój kompetencji biznesowych przez działanie społeczne
Stworzenie projektu społecznego wymaga tych samych umiejętności, co prowadzenie projektów biznesowych: wyznaczania celów, dobrej komunikacji, negocjacji, przekonywania innych do swojego pomysłu. Projekt społeczny to nie tylko świetny trening na start kariery zawodowej, ale też okazja do nabycia wrażliwości społecznej.
Praca zespołowa, kompetencje przywódcze
Przez realizację własnego działania młodzi najlepiej uczą się samodzielnego myślenia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Rolą nauczyciela lub wykładowcy nie jest kierowanie projektem, lecz inspirowanie i wspieranie młodzieży.
Nowe technologie wspierają realne działanie
Praktyczne wskazówki z platformy Zwolnieni z Teorii prowadzą krok po kroku przez realizację własnego projektu. Dzięki nim młodzież w rzeczywistości nawiązuje partnerstwa, uczy się pracy w zespole, tworzy harmonogram i budżet.

Jak oceniają współpracę z nami przedstawiciele szkół

Loading...
Wyślij zgłoszenie

Dołącz do Programu
Szkoła Kompetencji Przyszłości


Inspiruj swoich uczniów do działania
korzystając z Metody Prawdziwych Projektów.
Wyślij zgłoszenie
Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Szkoły biorące udział w Programie zostają objęte kompleksowym wsparciem w zakresie wdrożenia Metody Prawdziwych Projektów. Przygotowaliśmy specjalne sesje warsztatowe dla nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które pozwalają rozwijać się w zakresie pracy z młodzieżą metodą projektową. Wspólnie z Państwem chcemy wprowadzać do systemu edukacji realne zmiany, które pozwolą młodzieży przygotować się do rynku pracy.

Wyślij zgłoszenie
Program skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych otwartych na nowoczesne i praktyczne metody nauczania. Szkoły biorące udział w Programie zostają objęte kompleksowym wsparciem w zakresie wdrożenia Metody Prawdziwych Projektów. Przygotowaliśmy specjalne sesje warsztatowe dla nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości, materiały dydaktyczne i scenariusze lekcji, które pozwalają rozwijać się w zakresie pracy z młodzieżą metodą projektową. Wspólnie z Państwem chcemy wprowadzać do systemu edukacji realne zmiany, które pozwolą młodzieży przygotować się do rynku pracy.

Wyślij zgłoszenie
Patron Medialny
Partnerzy
Patroni Honorowi